عملیات بیت المقدس
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٢٥  کلمات کلیدی: عملیاتها ، دفاع مقدس

عملیات بیت المقدس

منطقه‌ی‌ عملیاتی‌ بیت‌ المقدس‌ با 5400 کیلومتر مربع‌ وسعت‌، ازشمال‌ به‌ کرخه‌ی‌ نور و هویزه‌، از جنوب‌ به‌ شط‌ العرب‌ و خرمشهر، ازشرق به‌ رود کارون‌ و از غرب‌ به‌ هورالعظیم‌ و دژ مرزی‌ عراق، محدودمی‌گردد. عوارض‌ مهم‌ و نقاط‌ حساس‌ و استراتژیک‌ منطقه‌ عبارت‌اند از: بندر خرمشهر، اروند رود، جُفیر، کرخه‌ی‌ نور، جادّه‌ی‌ آسفالته‌ی‌اهواز ـ خرمشهر، رودخانه‌ی‌ کارون‌.

مهم‌ترین‌ نقطه‌ی‌ این‌ منطقه‌ی‌ عملیاتی‌، خرمشهر است‌ که‌ یکی‌ ازشهرهای‌ زیبای‌ جنوب‌ بوده‌ و جزء بزرگ‌ترین‌ بنادر خاورمیانه‌ و خلیج‌فارس‌ به‌ حساب‌ می‌آید. این‌ بندر می‌تواند کشتی‌های‌ بزرگ‌ِ اقیانوس‌پیما را پذیرا شود و با داشتن‌ سیزده‌ اسکله‌ (قبل‌ از جنگ‌) نقش‌ویژه‌ای‌ را در بازرگانی‌ِ منطقه‌ ایفا می‌کرد. این‌ شهر به‌ دلیل‌ داشتن‌موقعیت‌ سوق الجیشی‌، فوق العاده‌ مورد توجه‌ استعمارگران‌ بوده‌ و تاکنون‌ چند بار به‌ اشغال‌ قوای‌ خارجی‌ در آمده‌ است‌. رزمندگان‌ اسلام‌برای‌ آزاد سازی‌ این‌ شهر مهم‌، عملیات‌ بیت‌ المقدس‌ را که‌ بزرگ‌ترین‌عملیات‌ درون‌ مرزی‌ است‌ در سه‌ مرحله‌ انجام‌ دادند. این‌ عملیات‌، اوج‌ ذلت‌ دشمن‌ و روحیه‌ی‌ تجاوز گرانه‌ او را به‌نمایش‌ گذاشت‌ و در عین‌ حال‌، سر فصل‌ جدیدی‌ از شیوه‌های‌ خاص‌جنگ‌ مردمی‌ و تاکتیک‌های‌ منحصر به‌ فرد آن‌ را در دفاع‌ مقدس‌ گشود.تحلیل‌ گران‌ نظامی‌ سیاسی‌ غرب‌، نتیجه‌ فتح‌ خرمشهر را ایجاد عدم‌ثبات‌ در کشورهای‌ میانه‌رو خلیج‌ فارس‌ بر شمردند. جنگ‌ روانی‌دشمن‌ با هدایت‌ مستقیم‌ غرب‌، علیه‌ ایران‌ آغاز شد که‌ هدف‌ از آن‌،متوقف‌ کردن‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بود.


 
عملیات فتح المبین
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٢٤  کلمات کلیدی: عملیاتها ، دفاع مقدس

عملیات فتح المبین

دشمن‌ با تسلط‌ بر ارتفاعات‌ دو شهر دزفول‌ و شوش‌، آن‌ها را درتیررس‌ توپ‌ها و موشک‌های‌ خود داشت‌ که‌ در نتیجه‌ شهر شوش‌،نیمه‌ ویران‌ و تقریباً خالی‌ از سکنه‌ شده‌ بود ولی‌ دزفول‌، آسیب‌ کم‌تری‌دیده‌ و مردمش‌ هم‌

چنان‌ با دادن‌ شهدای‌ زیادی‌، مقاومت‌ می‌کردند.دور نمودن‌ دشمن‌ از این‌ دو شهر و تأمین‌ آن‌ها به‌ لحاظ‌ سیاسی‌ نیزپیروزی‌ مهمی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. ارتفاعات‌ رادار و سایت‌های‌ چهار وپنج‌، از اهمیت‌ بالایی‌ بر خودار بود، گذشته‌ از مسئله‌ی‌ امکان‌ کنترل‌پرواز و نقش‌ آن‌ در دفاع‌ هوایی‌ منطقه‌، دشمن‌ از آن‌ جا قادر بود تا باموشک‌های‌ زمین‌ به‌ زمین‌ دزفول‌ را مورد هدف‌ قرار دهد. برای‌ پی‌بردن‌ به‌ اهمیت‌ سیاسی‌

ـ نظامی‌ اگرایرانی‌ها سایت‌ و رادار را بگیرند، کلید بصره‌ را به‌ آنان‌ خواهم‌ داد.به‌همین‌ دلیل‌، رزمندگان‌ پرتوان‌ سپاه‌ اسلام‌ برای‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ یاوه‌های‌دشمن‌ بعثی‌، در پی‌ تدارک‌ حمله‌ای‌ وسیع‌ برای‌ انهدام‌ و عقب‌ راندن‌آن‌ها بودند.

استخاره‌ی‌ برادر محسن‌ رضایی‌ به‌ قرآن‌ کریم‌، آیه‌ی‌ 18 سوره‌ی‌مبارکه‌ی‌ فتح‌ را در مقابل‌ دیدگان‌ فرماندهان‌ جنگ‌ می‌گذارد و بدین‌ترتیب‌، این‌ عملیات‌، «فتح‌ المبین‌» نام‌ گذاری‌ شد. این‌ عملیات‌ در دوم‌فرودین‌ ماه‌ 1361 در غرب‌ دزفول‌ و شوش‌، با رمز مقدس‌ یا زهرا3آغاز شد و در سه‌ مرحله‌ انجام‌ گرفت‌.


 
عملیات نصر(هویزه)
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱٦  کلمات کلیدی: عملیاتها ، دفاع مقدس

هویزه‌ مرکز یکی‌ از بخش‌های‌ شهرستان‌ دشت‌ آزادگان‌ در منطقه‌ی‌عمومی‌ غرب‌ اهواز است‌ که‌ در جوار مرز بین‌ المللی‌ ایران‌ و عراق قرارگرفته‌ است‌.


 
عملیات کربلای 5
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱٤  کلمات کلیدی: عملیاتها ، دفاع مقدس

ناحیه‌ی‌ مرزی‌ِ استراتژیک‌ شلمچه‌ در منطقه‌ی‌ شمال‌ غربی‌خرمشهر واقع‌ شده‌ که‌ از جنوب‌ با اروند رود، از شمال‌ با منطقه‌ی‌عمومی‌ اهواز و از غرب‌ با مرزهای‌ بین‌ المللی‌ ایران‌ و عراق، محصورگردیده‌ است‌. وجود اروند رود در جنوب‌ آن‌، دریاچه‌ی‌ ماهی‌ و جزایربوبیان‌، ویژگی‌ نظامی‌ خاصی‌ را در این‌ منطقه‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ وبه‌ خاطر نزدیکی‌ جغرافیایی‌ آن‌ با شهر صنعتی‌ بصره‌، از نظرکارشناسان‌ نظامی‌، دارای‌ اهمیت‌ فوق العاده‌ای‌ بوده‌ است‌. این‌ منطقه‌نیز همانند سایر مناطق‌ مرزی‌، شاهد هجوم‌ تجاوزکارانه‌ی‌ ارتش‌صهیونیستی‌ عراق و نادیده‌ گرفتن‌ حق‌ حاکمیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌بوده‌ است‌. رزمندگان‌ سپاه‌ اسلام‌ برای‌ آزاد سازی‌ مناطق‌ تحت‌ اشغال‌و دفع‌ تجاوز دشمن‌ و به‌ منظور دست‌یابی‌ به‌ اهداف‌ والای‌ خود، اقدام‌به‌ انجام‌ عملیات‌ کربلای‌ پنج‌ در این‌ منطقه‌ نمودند.

  


 
عملیات والفجر 8
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱۳  کلمات کلیدی: عملیاتها ، دفاع مقدس

منطقه‌ی‌ عملیاتی‌ فاو، شبه‌ جزیره‌ای‌ است‌ محصور در میان‌رودخانه‌ی‌ اروند، خلیج‌ فارس‌ و خور عبداللّه‌ که‌ از سمت‌ خشکی‌ به‌بصره‌ منتهی‌ می‌گردد. در شمال‌ این‌ منطقه‌، رودخانه‌ی‌ اروند وجزیره‌ی‌ آبادان‌ واقع‌ است‌ و در فاصله‌ی‌ 90 کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌آن‌، شهر صنعتی‌ بصره‌ وجود دارد. هم‌چنین‌ در جنوب‌ آن‌ خور عبدالله‌و در جنوب‌ شرقی‌ آن‌، خلیج‌ فارس‌ و در جنوب‌ غربی‌، بندر ام‌ القصرقرار دارد.عارضه‌ی‌ عمده‌ی‌ طبیعی‌ این‌ منطقه‌،

 رودخانه‌ی‌ خروشان‌اروند است‌ که‌ از دو رودخانه‌ی‌ دجله‌ و فرات‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و عرض‌آن‌ بین‌، پانصد تا دوهزار متر متغّیر است‌ و دارای‌ جزر و مدّ بسیارشدیدی‌ است‌. عوارض‌ مصنوعی‌ منطقه‌، علاوه‌ بر موانع‌ واستحکامات‌ دشمن‌، عبارت‌ است‌ از: شهر بندری‌ و استراتژیک‌ فاو،جاده‌های‌ استراتژیک‌ فاو ـ بصره‌ و فاو ـ ام‌ القصر و اسکله‌های‌ چهارچراغ‌، معامر، قشله‌ و تأسیسات‌ صنعتی‌ و نفتی‌ منطقه‌.

 به‌ خاطر موقعیت‌ بسیار مهم‌ این‌ منطقه‌، رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌در میان‌ بهت‌ و
حیرت‌ جهانیان‌، از رودخانه‌ی‌ خروشان‌ اروند گذشته‌ وعملیات‌ والفجر هشت‌ را در بیستم‌ بهمن‌ ماه‌ 1364 با رمز مبارک‌ یافاطمة‌ الزهرا توسط‌ لشگر 5 نصر و لشگر عاشورا از سمت‌ راست‌،لشگر 25 کربلا از محور میانی‌ و از محور سمت‌ چپ‌ تا رأس‌ البیشه‌،لشگرهای‌ ولی‌ عصر(عج‌)، تیپ‌ المهدی‌(عج‌) و لشگر فجر، آغاز وپس‌ از عبور از موانع‌ آبی‌ با قدرت‌ تمام‌ اقدام‌ به‌ انهدام‌ نیروهای‌ دشمن‌و محاصره‌ی‌ شهر فاو کردند. لشگر 25 کربلا با در هم‌ کوبیدن‌مقاومت‌های‌ دشمن‌ و دفع‌ حملات‌ هوایی‌ با پیروزی‌ تمام‌ وارد شهرفاو شده‌ و پرچم‌ مبارک‌ «یا ثامن‌ الائمه‌» که‌ مدت‌ها بر فراز گنبد رفیع‌امام‌ رضا در مشهد مقدس‌ در اهتزاز بود، به‌ دست‌ فرمانده‌ این‌لشگر بر بالای‌ مناره‌ی‌ مسجد فاو نصب‌ گردید.

 در ادامه‌ی‌ عملیات‌، رزمندگان‌ اسلام‌ شهر فاو را پشت‌ سر گذاشته‌و پس‌ از تصرف‌ مواضعی‌ جدید در چهار راه‌ فاو و دیگر نقاط‌، دومین‌پاسگاه‌ موشکی‌ ساحل‌ به‌ دریای‌ عراق را که‌ از آن‌ برای‌ هدف‌ قرار دادن‌کشتی‌ها و نفتکش‌های‌ تجاری‌ استفاده‌ می‌شد، به‌ تصرف‌ در آوردند.گارد ریاست‌ جمهوری‌ عراق به‌ رهبری‌ صدام‌، به‌ سرعت‌ وارد منطقه‌شد که‌ رزمندگان‌ اسلام‌ با آرایش‌ انواع‌ جنگ‌افزار سنگین‌ و سبک‌ و بااستفاده‌ از اصل‌ غافل‌گیری‌، هجوم‌ مرگبار خود را متوجه‌ آنان‌می‌نمایند تا جایی‌ که‌ صدام‌ نیروهای‌ خود را در حال‌ اضمحلال‌ کامل‌می‌بیند و دستور عقب‌ نشینی‌ می‌دهد. او پس‌ از چند روز، برای‌دومین‌ بار در جبهه‌ی‌ فاو حاضر می‌شود و رهبری‌ پاتک‌ها را بر عهده‌می‌گیرد؛ امّا رزمندگان‌ اسلام‌، طعم‌ تلخ‌ شکست‌ را برای‌ چندمین‌ بار به‌او می‌چشانند. در این‌ عملیات‌ سرداران‌ اسلام‌ حاج‌ حسین‌ خرازی‌فرمانده‌ لشگر 14 امام‌ حسین‌(ع) و حاج‌ اسماعیل‌ دقایقی‌ فرمانده‌لشگر 9 بدر به‌ فوز عظیم‌ شهادت‌ نایل‌ می‌شوند.

 

 

 


کسانی‌ که‌ اهل‌ دانش‌ نظامی‌ هستند، می‌دانند یکی‌ از دشوارترین‌ و غیرقابل‌ دسترس‌ترین‌ تاکتیک‌های‌ نظامی‌ و جنگی‌، عبور از رودخانه‌ است‌.آن‌ وقت‌ عبور از رودخانه‌، در والفجر هشت‌، آن‌ هم‌ رودخانه‌ی‌ اروند، اعجاب‌انگیز است‌. در هیچ‌ دانشگاهی‌ هم‌ این‌ را نخوانده‌ بودند، اما امروز کاری‌ که‌آن‌ها کردند، در دانشگاه‌ها می‌تواند تدریس‌ بشود و تدریس‌ هم‌ می‌شود.همین‌ الان‌، همین‌ حالا دارد تدریس‌ می‌شود. یا «کربلای‌ پنج‌» و انهدام‌دژهای‌ تسخیرناپذیر عراق که‌ به‌ وسیله‌ی‌ شوروی‌های‌ آن‌ روز به‌ وجود آمده‌بود و یک‌ تاکتیک‌ غیر قابل‌ ضربه‌ و ضد ضربه‌ بود. می‌گفتند اصلاً ضد تدبیرندارد، به‌ هیچ‌ تدبیری‌ نمی‌شود آن‌ را از بین‌ برد. تاکتیکی‌ است‌ که‌ ضدتاکتیک‌ ندارد. واقعش‌ هم‌ همین‌ جور بود. اگر ابتکار نظامی‌ برخاسته‌ از شورایمان‌ و فداکاری‌ بچه‌ها نبود، همین‌ جور بود قابل‌ دسترس‌ نبود ....

 

حضرت‌ آیت‌ اللّه‌ خامنه‌ای‌، فرمانده‌ کل‌ قوا: 

 


 
وقایع سال ۱۳۶۶
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: عملیاتها

18/1/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات پنج روزه کربلای 8، با رمز «یا صاحب الزمان (عج)»، در جنوب (منطقه شلمچه‌ و شرق بصره)، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به این نتیجه‌ها انجامید:
1- انهدام 2 هواپیما و 2 بالگرد و 60 تانک و نفربر دشمن
2- کشته و زخمی شدن حدود 5 هزار عراقی.


20/1/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات کربلای 9، با رمز «یا مهدی (عج) ادرکنی»، در قصر شیرین، با تلاش دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به آزاد سازی ارتفاعات 542 و 400 و پاسگاه مرزی بابا هادی انجامید.


25/1/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 5، با رمز «یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی»، در شمال سلیمانیه عراق، منطقه عملیاتی چوارته و ماووت، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که آزاد سازی ارتفاعات استراتژیک منطقه و 25 روستا و نظارت بر راههای مهم در محور سلیمانیه و تسخیر 7 پایگاه عراقی را در برداشت.


25/1/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 1، با رمز «یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی»، در منطقه هزار قله (در غرب بانه، داخل خاک عراق)، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به آزاد سازی ارتفاعات مهم و 100 کیلومتر مربع ازمنطقه اشغالی انجامید.


30/1/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات کربلای 10، با رمز «یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی»، در جبهه شمالی (منطقه عمومی ماووت عراق)،‌ با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به کشته و زخمی شدن هزار عراقی و آزاد سازی 250 کیلومتر مربع از خاک کشور و انهدام یک بالگرد و ده‌ها تانک و نفربر دشمن انجامید.


25/2/1366 هـ .ش:
انتشار بیانیه شورای امنیت درباره اظهار نگرانی از استفاده ارتش عراق از سلا‌ح‌های شیمیایی بر ضد نظامیان و غیر نظامیان ایرانی.


27/2/1366 هـ .ش:
حمله اشتباهی جنگنده‌ای عراقی به ناو آمریکایی استارک، در خلیج فارس، که هلاکت 37 آمریکایی و پوزش رسمی عراق را به دنبال داشت.


8/3/1366 هـ .ش:
تعطیل شدن سفارت انگلستان در تهران و تقلیل دیپلمات‌های ایرانی در انگلستان به یک نفر، به دستور دولت انگلیس، همزمان با کمک‌های تسلیحاتی این کشور به عراق که به «عراق گیت» معروف شد.


13/3/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 2، با رمز «یا حسین مظلوم (ع)»، در میمک، با تلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به آزاد سازی ارتفاعات 404 و 400 و 396 و منطقه خزر و هلاله منجر شد.


27/3/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 6، با رمز «یا زهراء (س)»، در شمال اربیل عراق، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به انهدام پایگاه‌ها و مراکز نظامی مستقر در ارتفاعات کورت قلندر و سلیم خان و شهر مرگه سور انجامید.


27/3/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 3، در جنوب دهلران، (زبیدات)، با تلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران.


31/3/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 4، در جبهه شمالی (منطقه عمومی ماووت، استان سلیمانیه عراق)، با تلاش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که 14 روز طول کشید و به آزاد سازی شهر ماووت (و در مجموع 50 کیلومتر مربع از خاک این منطقه)، و کشته و زخمی شدن حدود 5 هزار و 500 عراقی انجامید.


3/4/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 5، با رمز «یا زهراء (س)»، در جنوب غربی سردشت، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و دشت بوجار و تعدادی روستای مرزی انجامید.


7/4/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 7، با رمز «یا فاطمه الزهراء (س)»، در شمال عراق، منطقه حلبچه، شانه دری، اربت، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به تأسیسات و مهمات و پادگان عراقی‌ها در شهرهای سید صادق و حلبچه و پادگان کانی پانکه خسارت‌های بسیاری وارد شد.


8/4/1366 هـ .ش:
عراق منطقه سردشت را بمباران شیمیایی کرد.


26/4/1366 هـ .ش:
قطع رابطه سیاسی فرانسه با جمهوری اسلامی ایران، در پی سال‌ها حمایت‌های مالی و نظامی از عراق.


28/4/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 8، با رمز «یا رسول الله (ص)»، در شمال استان موصل (شهر تراوش)، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران(قرارگاه رمضان)، که به تصرف و انهدام بیش از 40 پاسگاه و انهدام سازمان امنیت مرکز حزب بعث و قصر جیش الشعبی شهر اتروش و کشته و زخمی شدن بیش از 800 بعثی انجامید.


29/4/1366 هـ .ش:
تصویب قطعنامه 598، در جلسه 2570 شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پی نزدیک شدن رزمندگان جمهوری اسلامی ایران به بندر بصره عراق؛ موارد اصلی این قطعنامه 10 ماده‌ای عبارت است از:
1- اظهار تأسف از بمباران مراکز غیر نظامی و نگرانی از ادامه جنگ و گسترش آن
2- درخواست آتش بس فوری و اعزام هیئت ناظر سازمان ملل متحد به منطقه جنگی
3- عقب نشینی طرفین
4- آزادی اسرای طرفین
5- همکاری طرفین با دبیر کل سازمان ملل متحد
6- بررسی درباره آغازگر جنگ و میزان خسارت آن؛ 2 روز بعد عراق ـ که توان ادامه جنگ را نداشت ـ قطعنامه را پذیرفت.


9/5/1366 هـ .ش:
کشتار زایران در مراسم برائت ار مشرکین در بیت الحرام، در مکه، به دست پلیس عربستان سعودی.


10/5/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 6، با رمز «یا ابا عبدالله الحسین (ع)»،‌در منطقه میمک، با تلاش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به انهدام 2 هواپیما و 6 بالگرد و صدها تانک و خودرو نظامی و کشته و زخمی شدن حدود 2 هزار و 500 عراقی انجامید.


14/5/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 7، با رمز «یا فاطمه الزهراء (س)»، در جبهه شمالی (ارتفاعات دوپازا و بلفت، در محور سردشت)، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به کشته و زخمی شدن هزاران عراقی و انهدام 4 بالگرد و 10 تانک و نفربر و 50 خودرو نظامی و آزاد سازی ارتفاعات منطقه انجامید.


15/5/1366 هـ .ش:
شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی، در منطقه عملیاتی سردشت، پس از 60 ماه مأموریت جنگی.


18/5/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 9، با رمز «یا رسول الله (ص)»، در خرمال عراق، با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان).


13/6/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم فتح 10، با رمز «یا ابا عبدالله الحسین (ع)»، در شمال شرقی استان اربیل عراق، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به انهدام نیروهای دشمن و 36 پایگاه بعثی در ارتفاعات مهم منطقه و وارد آمدن خساراتی به ادوات جنگی آنان انجامید.


17/6/1366 هـ .ش:
«روز انتقام»؛ حمله هوایی ارتش عراق به شهرها و تأسیسات نفتی ایران و نفتکشهای خلیج فارس، به بهانه واهی دفاع از کویت در برابر جمهوری اسلامی ایران.


27/6/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات ظفر 1، در استان‌های دهوک و سلیمانیه، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به انهدام دهها تانک و نفربر خودرو و سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و چندین انبار مهمات انجامید.


30/6/1366 هـ .ش:
حمله 6 فروند بالگرد آمریکایی به کشتی کوچک تجاری ایران اجر به بهانه مین گذاری ایران در خلیج فارس.


31/6/1366 هـ .ش:
سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دربارة نگرش اسلام به انسان و جامعه و تشریح حقانیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی و ضرورت تنبیه متجاوز.


12/7/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 2، با رمز «لبیک یا حسین (ع)»، در منطقه کفری عراق،
کفری عراق، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به انهدام ده‌ها نفربر و چند خودرو نظامی و کشته شدن بیش از 500 عراقی انجامید.


15/7/1366 هـ .ش:
اعلام حمایت کویت از عراق در جنگ با ایران و تأیید اقدامات آمریکا بر ضد ایران، در سخنان سفیر کویت در آمریکا.


16/7/1366 هـ .ش:
عراق منطقه سومار را بمباران شیمیایی کرد.


27/7/1366 هـ .ش:
حمله 4 ناوشکن آمریکایی به جزیره رستم (و پایانه نفتی رشادت) و میدان نفتی رسالت، در خلیج فارس، که به نابودی این تأسیسات انجامید؛ این یورش وحشیانه به بهانه تلافی حمله به کشتی نفت کش کویتی، با پرچم آمریکا، صورت گرفت.


17/8/1366 هـ .ش:
آغاز اجلاس چهار روزه سران عرب، در امان، که جمهوری اسلامی ایران را به علت اشغال عراق محکوم کرد و از دولت عربستان سعودی برای ایجاد فضای مناسب برای انجام مناسک حج پشتیبانی و از امنیت کویت نیز حمایت کرد.


25/8/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 3، با رمز «یا رسول الله (ص)»، در جبهه شمالی، منطقه دربندیخان عراق، با تلاش رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (قرارگاه رمضان)، که به انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات مرکز پشتیبانی و نیروگاه سد دربندیخان و سقوط یک بالگرد و انهدام 105 دستگاه از انواع خودرو نظامی عراق انجامید.

28/8/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 4، با رمز «یا رسول الله (ص)»، در جبهه شمالی، منطقه استان دهوک، با جانفشانی دلاوران نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (قرارگاه رمضان)، که به انهدام تأسیسات نظامی و تأسیسات انتقال برق سد دهوک و چند مرکز دولتی عراق انجامید.


29/8/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 8، با رمز «یا محمد بن عبدالله (ص)»، در ماووت، با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، که به آزاد سازی شهر ماووت و چندین ارتفاع و روستا و پایگاه دشمن، انهدام دهها دستگاه تانک و نفربر و کشته و زخمی شدن حدود 2 هزار عراقی انجامید.


1/9/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نصر 9، با رمز «یا مولای متقیان (ع)»، در منطقه عمومی حاج عمران، با تلاش رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به آزاد سازی ارتفاعات 2080 و 2060 و 1985 و1980 و انهدام ده‌ها دستگاه انواع خودرو نظامی و 10 انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از 4 هزار عراقی انجامید.


22/10/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 5، با رمز «یا زهرا‌(س)»، به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، در 200 کیلومتری داخل خاک عراق، در استانهای کرکوک و دهوک و دیاله و منطقه عماریه، که به انهدام 4 گردان و 1 هواپیما و 53 خودرو نظامی و کشته و زخمی شدن حدود 1 هزار و 500 عراقی انجامید.


25/10/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات بیت المقدس 2، با رمز «یا زهرا (س)»، در شمال سلیمانیه، منطقه عمومی ماووت، با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به آزاد سازی ارتفاعات مهم ماووت عراق و انهدام و غنیمت گرفتن ده‌ها خودرو نظامی و اداوات جنگی و کشته و زخمی شدن بیش از 4 هزار و 500 نفر و به اسیری گرفتن 900 عراقی انجامید.


27/10/1366 هـ .ش:
شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حکیم، عالم مبارز عراقی، به دست مأموران رژیم بعثی این کشور.


5/12/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 6، در منطقة سنگار (در شرق استان کرکوک عراق)، با تلاش دلاور مردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به تسخیر ارتفاعات و روستاهای مهم منطقه و تسلط بر جاده‌های استراتژیک و انهدام 2 پادگان و 14 پایگاه عراق منجر شد.


8/12/1366 هـ .ش:
بمباران پالایشگاه شهر ری، به وسیلة هواپیماهای عراقی.


10/12/1366 هـ .ش:
نخستین حمله موشکی عراق به تهران.


23/12/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات نامنظم ظفر 7، با رمز «یا محمد رسول الله (ص)»، در جبهه شمالی (منطقه حلبچه)، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه رمضان)، که به آزاد سازی 14 ارتفاع مهم و 7 روستا و انهدام 15 تانک و نفربر و 20 دستگاه خودرو نظامی عراق انجامید.


24/12/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات بیت المقدس 3، با رمز «یا موسی بن جعفر (ع)»، در جبهة شمالی (منطقه عمومی سلیمانیه ـ ماووت)، با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، که آزاد سازی بخشی از منطقة ماووت را در پی داشت.


25/12/1366 هـ .ش:
آغاز عملیات والفجر 10، با رمز مقدس «یا رسول الله،، یا رسول الله، یا رسول الله (ص)»، در جبهه شمالی (منطقه حلبچه)، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با این نتایج:
1- آزاد سازی شهرهای نوسود و حلبچه و خُرمال و دوجیله و بیاره و طویله و 100 روستا و ارتفاعات مهم منطقه.
2- انهدام 10 هواپیما و یک بالگرد و 450 تانک و نفربر و صدها خودرو نظامی
3- کشته و زخمی شدن بیش از 11 هزار بعثی، اسارت بیش از 4 هزار و 400 عراقی
4- به غنیمت گرفتن بیش از 250 تانک و نفربر، صدها خودرو نظامی، 70 توپ و کاتیوشا و... .


25/12/1366 هـ .ش:
بمباران شیمیایی شهر حلبچه، در کردستان عراق، به دست ارتش بعثی این کشور، به دنبال ناکامی در برابر رزمندگان اسلام.


 
وقایع سال ۱۳۶۳
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٥  کلمات کلیدی: عملیاتها

وقایع سال ۱۳۶۳

6/2/1363 هـ .ش:
شهادت حجت الاسلام و المسلمین مهدی شاه آبادی، در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.


5/3/1363 هـ .ش:
بمباران و موشک باران تهران، کرمانشاه، قم، قزوین، ایلام، گیلان غرب، پیرانشهر، اراک، بانه، مریوان.

 
11/3/1363 هـ .ش:
تصویب قطعنامه 552، در جلسه 2546 شورای امنیت سازمان ملل متحد، درباره ضرورت احترام کشورها به حقوق کشتیرانی و محکوم کردن حمله به کشتی‌ها و درخواست توقف آن، ولی از ذکر نام عراق به عنوان آغازگر و ادامه دهنده جنگ نفت‌کشها پرهیز کرد و به همین علت جمهوری اسلامی ایران آن را بی‌اعتبار دانست.


19/4/1363 هـ .ش:
اعلام حمایت دوباره کویت از عراق در جنگ تحمیلی، در دیدار معاون نخست وزیر کویت، از لندن.


25/7/1363 هـ .ش:
آغاز عملیات عاشورا (میمک)، با رمز «یا ابا عبدالله الحسین (ع)»، در جبهه میانی ـ منطقه ارتفاعات مرزی میمک ـ با تلاش مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به این نتایج منجر شد:
1- آزاد سازی چند پاسگاه و ارتفاع مهم منطقه
2- انهدام 3 هواپیما و 2 بالگرد و 95 تانک و نفربر و دهها خودرو سبک و نیمه سنگین
3- کشته و زخمی شدن 3 هزار و 700 تن از نیروهای دشمن
4- به دست آوردن غنایم بسیار.


27/8/1363 هـ .ش:
شهادت مهدی زین الدین، از فرماندهان قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جبهه‌های حق علیه باطل.


5/9/1363 هـ .ش:
برقراری دوباره روابط دیپلماتیک میان آمریکا و عراق، پس از 17 سال وقفه.


14/12/1363 هـ .ش:
شهادت 10 تن از اعضای خاندان آیت الله العظمی حکیم، به دستور دولت عراق.


19/12/1363 هـ .ش:
آغاز عملیات شکوهمند بدر، با رمز «یا فاطمه الزهراء (س)»، در جبهه جنوب (منطقه هورالهویزه)، با تلاش دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، نتایج مهم آن عبارت بود از:
1- آزاد سازی حدود 800 کیلومتر مربع، دهها پاسگاه، جاده الحچرده (خندق)
2- انهدام 6 هواپیما، 5 بالگرد، 250 تانک و نفربر، 200 خودرو نظامی
3- کشته و زخمی شدن بیش از 15 هزار بعثی و اسارت 3 هزار و 200 نفر از آنان.


23/12/1363 هـ .ش:
به تلافی حمله‌های وحشیانه هوایی به مناطق مسکونی شهرهای ایران، بانک رافدین عراق (دومین بانک بزرگ خاورمیانه) هدف موشک ایران قرار گرفت.


23/12/1363 هـ .ش:
شهادت حاج عباس کریمی، فرمانده دلاور لشکر 27 محمد رسول الله (ص)، در عملیات بدر.


24/12/1363 هـ .ش:
همزمان با حمله هوایی جنگنده‌های عراقی، انفجار بمب کار گذاشته شده به دست منافقین در محل برگزاری نماز جمعه تهران، به شهادت و زخمی شدن گروهی از نمازگزاران انجامید.


27/12/1363 هـ .ش:
اخطار اداره مراقبت پرواز عراق (نوتام)، با اعلامیه 9016، به هواپیماهایی که فراز خاک جمهوری اسلامی ایران پرواز می‌کنند.


27/12/1363 هـ .ش:
بمباران هوایی شهرهای همدان و کرمانشاه و تبریز، به دست ارتش بعثی عراق.


29/12/1363 هـ .ش:
حمله هوایی عراق به نهاوند، تویسرکان، قزوین، زنجان، تبریز، اراک، دزفول، ارومیه، اسلام آباد، کرمانشاه، گیلان غرب، همدان.


 
وقایع سال ۱۳۶۲
ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٤  کلمات کلیدی: عملیاتها

وقایع سال ۱۳۶۲

20/1/1362 هـ .ش:
آغاز عملیات والفجر 1، با رمز «یا الله، یا الله، یا الله»، در جبهه جنوب (منطقه شمال غربی فکه)، با تلاش مشترک دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به کشته و زخمی شدن 6 هزار و 500 عراقی و انهدام 98 تانک و نفربر و 5 بالگرد دشمن و آزاد سازی بخشی از میهن اسلامی انجامید.

 


 
وقایع سال ۱۳۵۸
ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱۱  کلمات کلیدی: عملیاتها

وقایع سال ۱۳۵۸

1358/1/13 هـ .ش:

یک روز پس از اعلام برقراری جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی عراق برای نخستین بار به گمرک بهرام آباد (در مهران) حمله کرد؛ از این حمله تا یورش سراسری 31 شهریور 1359 عراق 636 نوبت از طریق زمین و هوا و دریا به خاک جمهوری اسلامی ایران هجوم آورد.


 
عملیات بدر
ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٢٧  کلمات کلیدی: عملیاتها

عملیات بدر

رمز عملیات:

 

 

هدف عملیات:

 

منطقة عملیاتی:

 

تاریخ شروع:

یا فاطمه الزهراء (س) انهدام وسیع نیروهای دشمن، تصرف و تأمین تمامی هورالهویزه و کنترل جادة العماره ـ بصره شرق رودخانة دجله (حد فاصل بین قلعة صالح تا القرنه) ساعت 00/23 ـ 19/12/63 

وسعت منطقة عملیاتی:

بیش از 800 کیلومتر مربع 

نتایج عملیات: : 

بخش وسیعی از مناطق مهم و نفت خیز هورالهویزه 

چندین روستای منطقه 

ده ها پاسگاه دشمن در هورالهویزه 

جادة الحچرده (معروف به خندق) : 6 فروند هواپیما 

تجهیزات منهدم شدة دشمن

 

4 فروند هلیکوپتر 

250 دستگاه تانک و نفربر 60 قبضه خمپاره انداز 

 

200 دستگاه انواع خودرو نظامی 

40 قبضه انواع توپ :

یگان های منهدم شدة دشمن

تیپ های 429، 93، 94، 95. 66 نیروی مخصوص، تیپ های 10 زرهی، 5 مکانیزه و 34 زرهی از لشکر 1، تیپ 51 از لشکر 1، تیپ 27 مکانیزه، لشکرهای 30 و 6 زرهی، تیپ های 24 و 5 از لشکر 4، تیپ های 1 و 4 از گارد ریاست جمهوری و 5 گردان کماندویی بیش از 15000 نفر :3200 نفر :

تعداد کشته و زخمی های دشمن:

 

تعداد اسراء

غنائم

مقدار زیادی انواع سلاح و مهمات و تجهیزات سنگین و نیمه سنگین 

کلیدواژه:عملیاتها.استان خوزستان.عملیات بدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق آزاد شده


 
عملیات خیبر
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٢٦  کلمات کلیدی: عملیاتها

عملیات خیبر 

منطقه‌ی‌ عملیاتی‌ خیبر در شرق رودخانه‌ی‌ دجله‌ و داخل‌هورالهویزه‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ منطقه‌ از شمال‌ به

کلیدواژه:عملیاتها.استان خوزستان.عملیات خیبر 

 

 

کلید واژه:عملیات ها. استان خوزستان.عملیات بدر.......

 

 

 

العزیره‌ و از جنوب‌به‌ القرنه‌ و طلاییه‌ محدود می‌گردد. این‌ منطقه‌ دارای‌ دو نوع‌ طبیعت‌ِمتفاوت‌ِ هور و خشکی‌ است‌. هور منطقه‌ای‌ است‌ تقریباً هم‌ سطح‌دریا که‌ در بعضی‌ جاها سطح‌ آب‌ آن‌ دو تا سه‌ متر بالاتر از آب‌ دریاست‌و نسبت‌ به‌ مناطق‌ هم‌ جوار گودتر می‌باشد و روییدنی‌هایی‌ مانند نی‌،بردی‌ و چولان‌، آن‌ را زیر پوشش‌ قرار داده‌ است‌. قسمت‌ خشکی‌ که‌حداقل‌ عرض‌ آن‌ هشت‌ کیلومتر و حداکثر ده‌ کیلومتر است‌، توسط‌هور الهویزه‌ در شرق و هور الحمار در غرب‌، احاطه‌ شده‌ است‌. درداخل‌ منطقه‌ی‌ مزبور، جزایر مجنون‌ شمالی‌ و جنوبی‌ و تأسیسات‌مهمی‌ مانند دکل‌های‌ برق و دکل‌های‌ تقویتی‌ رادیو و تلویزیون‌،تأسیسات‌ و کارخانجات‌ کاغذ سازی‌، چاه‌های‌ نفت‌ و ... واقع‌ است‌.

سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، به‌ منظور غافل‌گیر کردن‌ دشمن‌،انهدام‌ نیروهای‌ سپاه‌ سوم‌ دشمن‌ و استفاده‌ از ضعف‌ و ناتوانی‌ او درعملیات‌ آبی‌ و خاکی‌ و ... عملیات‌ خیبر را در این‌ منطقه‌ طراحی‌نمود. این‌ عملیات‌ در تاریخ‌ سوم‌ اسفند ماه‌ 1362 با رمز مقدّس‌ یارسول‌ الله‌آغاز گردید. رزمندگان‌، با سرعت‌ عمل‌ از چند محور باعبور از میان‌ تله‌های‌ انفجاری‌ و بشکه‌های‌ آتش‌زا و سنگرهای‌ کمین‌ ودیگر مواضع‌، بر سر دشمن‌ فرود آمده‌ و در یک‌ هجمه‌ی‌ بی‌امان‌،موفق‌ شدند چندروستای‌ عراقی‌ را آزاد کنند و تعدادی‌ از یگان‌های‌مستقر در جریزه‌ را به‌ هلاکت‌ رسانند. تصرف‌ جرایز به‌ عهده‌ی‌ لشگرحماسه‌ آفرین‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب‌ بود که‌ با کمک‌ یگان‌های‌ دیگر،پس‌ از نبردی‌ جانانه‌، جزیره‌ی‌ مجنون‌ شمالی‌ را به‌ طور کامل‌ آزادکرده‌، با فشار بی‌امان‌ خود، دشمن‌ بعثی‌ را کیلومترها به‌ عقب‌ راند. دراین‌ عملیات‌، سپاهیان‌ اسلام‌، رودخانه‌ی‌ دجله‌ و فرات‌ را پشت‌ سرمی‌گذارند و بزرگراه‌ بصره‌ ـ بغداد در چند نقطه‌ قطع‌ می‌شود که‌ با این‌عمل‌، ارتباط‌ سپاه‌ سوم‌ و چهارم‌ عراق قطع‌ می‌گردد
.

هم‌ زمان‌ با اجرای‌ عملیات‌، یگان‌های‌ مهندسی‌ رزمی‌، اقدام‌ به‌نصب‌ پل‌ فلزی‌ شناور نموده‌، در میان‌ حیرت‌ دشمنان‌، پلی‌ به‌ طول‌دوازده‌ کیلومتر، زیر بمباران‌ شدید و حجم‌ آتش‌ انبوه‌ دشمن‌، روی‌ هوربر پا می‌کنند و در نتیجه‌ عقبه‌ی‌ رزمندگان‌، تأمین‌ می‌شود. در شمال‌غرب‌ منطقه‌، چند روستای‌ دیگر از جمله‌ پل‌ العزیره‌ و شهرک‌ الصغره‌به‌ تصرف‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در می‌آید. نیروهای‌ عراقی‌ با تحمل‌خسارات‌ و تلفات‌ بسیار زیاد، از جزایر مهم‌ و حساس‌ مجنون‌ که‌میلیاردها بشکه‌ نفت‌ در خود ذخیره‌ دارد، عقب‌ نشینی‌ می‌کنند. رژیم‌مستأصل‌ عراق که‌ از پاتک‌های‌ سنگین‌ خود نتیجه‌ نمی‌گیرد، دستورحمله‌ی‌ شیمیایی‌ را به‌ طور گسترده‌ صادر می‌کند که‌ هواپیماها باپرتاب‌ راکت‌هایی‌ منطقه‌ را مملو از دود زرد رنگ‌ و سمّی‌ می‌کنند وموجب‌ سوختگی‌ و خفگی‌ تعدادی‌ از رزمندگان‌ می‌شوند
.

با فشار سنگین‌، در اثر بمباران‌ شیمیایی‌، رزمندگان‌ برای‌ حفظ‌جزایر از منطقه‌ی‌ العزیره‌ عقب‌ نشینی‌ می‌کنند. دشمن‌ بعثی‌ که‌ باپاتک‌ سنگینی‌ موفق‌ می‌شود جاده‌ی‌ بغداد ـ بصره‌ را از کنترل‌ ایرانیان‌خارج‌ نماید، تلاش‌ می‌کند تا جزایر را تصرف‌ کند که‌ با انهدام‌ دوگردان‌ پیاده‌ و تانک‌ و به‌ هلاکت‌ رسیدن‌ هفتصد بعثی‌ ناامید شده‌ وعقب‌ می‌نشیند و بدین‌ ترتیب‌ جزایر مجنون‌ در تصرف‌ رزمندگان‌اسلام‌ باقی‌ می‌ماند. سردار اسلام‌ حاج‌ محمدابراهیم‌ همّت‌، فرمانده‌لشگر 27 محمّد رسول‌اللّه‌ در این‌ عملیات‌ به‌ شهادت‌ می‌رسد
.