میعاد گاه عاشقان استان خوزستان خرمشهر آبادان اروند کنار

میعاد گاه عاشقان استان خوزستان  

 ه:خرمشهر آبادان اروند کنار

آبادان:عراق با عبور از كارون‌ و اشغال‌ جاده‌ي‌ آبادان‌ ـ اهواز و آبادان‌ ـماهشهر اين‌ شهر را به‌ محاصره‌ي‌ خود درآورد تا اين‌ كه‌ پس‌ از پيام‌حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره) كه‌ فرمودند: «حصر آبادان‌ بايد شكسته‌ شود.»رزمندگان‌ اسلام‌ و يگان‌هاي‌ سپاه‌ و ارتش‌ اولين‌ عمليات‌ هم‌آهنگ‌خود را به‌ نام‌ ثامن‌الائمه‌(ع) در پنجم‌ مهر ماه‌ 1360 در اين‌ نقطه‌ به‌اجرا درآوردند و آبادان‌ را از محاصره‌ي‌ عراق خارج‌ نمودند. يادآور عمليات‌ بيت‌المقدس‌ وكربلاي‌ چهار. واقع‌ در ابتداي‌ شهر آبادان‌، يادآور مجروحان‌ وامدادگران‌ جبهه‌ها. واقع‌ در ضلع‌ جنوب‌ غربي‌ فرودگاه‌ آبادان‌، منطقه‌ي‌درگيري‌ رزمندگان‌ اسلام‌ با قواي‌ متجاوز كه‌ در يك‌ درگيري‌ هفتصدمتجاوز عراقي‌ در اين‌ جزيره‌ كشته‌ شدند.

بيمارستان‌ طالقاني‌:

جزيره‌ي‌ مينو:

قاسميه‌:منطقه‌اي‌ در منتهي اليه‌ جنوبي‌ جزيره‌ي‌ آبادان‌ كه‌ حوادث‌فراواني‌ را از زمان‌ عمليات‌ والفجر هشت‌ و كربلاي‌ سه‌ به‌ يادگار دارد.در عمليات‌ والفجر هشت‌ نيروهاي‌ پيش‌تاز، غوّاصان‌ بودند و پس‌ ازآن‌ رزمندگان‌ قايق‌سوار به‌ خط‌ دشمن‌زدند. يكي‌ از نهرهاي‌ منشعب‌ ازاروندرود كه‌ قايق‌ها در آن‌ استتار شده‌ بود، نهر قاسميه‌ بود. هم‌چنين‌ درعمليات‌ كربلاي‌ سه‌ براي‌ تصرف‌ اسكله‌ي‌ العميه‌، شناورهاي‌ نفربر وتوپ‌دار خودي‌ از اين‌ نهر به‌ سوي‌ خليج‌فارس‌ رفتند و نيز قرارگاه‌ نوح‌كه‌ فرماندهي‌ عمليات‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ در اين‌ منطقه‌ مستقر بود. محل‌ درگيري‌ شديد رزمندگان‌ اسلام‌با بعثيون‌ منطقه‌اي‌ كه‌ از ابتداي‌ جنگ‌ تحميلي‌ موردحملات‌ هوايي‌ و توپ‌خانه‌هاي‌ عراقي‌ قرار گرفت‌ و خسارات‌سنگيني‌ به‌ آن‌ وارد شد. ديوارهاي‌ پليتي‌ ضلع‌ شمالي‌ پالايشگاه‌ كه‌آثار تركش‌هاي‌ فراوان‌ آن‌ نمايان‌ است‌، و اتاق فرمان‌ پالايشگاه‌ (گيت‌18) كه‌ تا پايان‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ عنوان‌ پدافند غير عامل‌ حفظ‌ شد، ازبقاياي‌ دوران‌ جنگ‌ در اين‌ پالايشگاه‌ است‌. محل‌ شهادت‌ اعضاي‌ شوراي‌ جهادسازندگي‌آبادان‌ كه‌ در زمان‌ جنگ‌ تحميلي‌ مورد حمله‌ي‌ هوايي‌ قرارگرفت‌. يادآور حماسه‌هاي‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در برابرمتجاوزين‌ عراقي‌ كه‌ با عبور از رودخانه‌ي‌ بهمن‌شير قصد اشغال‌ كامل‌آبادان‌ را داشتند. شهيد درياقلي‌، پيرمرد آباداني‌، پس‌ از مشاهده‌ي‌عراقي‌ها در انتهاي‌ كوي‌ ذوالفقاري‌ خود را به‌ رزمندگان‌ اسلام‌ رسانيد وخبر عبور عراقيها را از بهمن‌شير اعلام‌ نمود. بدين‌ جهت‌ تنديسي‌ به‌نام‌ پيك‌ شهادت‌ در ابتداي‌ كوي‌ ذوالفقاري‌ نصب‌ گرديده‌ است‌. واقع‌ در كوي‌ ذوالفقاري‌ كه‌ تنديس‌ آن‌شهيد نيز در اين‌ كتاب‌خانه‌ نصب‌ شده‌ است‌. واقع‌ در مدخل‌ خروجي‌ آبادان‌ به‌ اروند كناركه‌ بر اثر حملات‌ هوايي‌ عراق نابود گرديد.

پالايشگاه‌ آبادان‌:

ساختمان‌ جهاد سازندگي‌ :

كوي‌ ذوالفقاري‌:

كتابخانه‌ي‌ شهيد حداد عادل‌:

تانك‌ فارم‌هاي‌ آبادان‌:

  ايستگاه‌ 7 و 12 آبادان‌:

عبور از بلوار علي‌ ابن‌ ابي‌طالب‌(ع):

: اين‌ شهر از شهرهاي‌ مهم‌ خوزستان‌ است‌ كه‌ از روز اول‌جنگ‌ تحميلي‌، زير آتش‌ مستقيم‌ توپ‌خانه‌، ادوات‌ و حملات‌ هوايي‌عراق قرار داشت‌ و خسارات‌ سنگيني‌ به‌ منازل‌، اماكن‌ و پالايشگاه‌آبادان‌ وارد گرديد.

/ 0 نظر / 9 بازدید