عملیات بیت المقدس

عملیات بیت المقدس

منطقه‌ی‌ عملیاتی‌ بیت‌ المقدس‌ با 5400 کیلومتر مربع‌ وسعت‌، ازشمال‌ به‌ کرخه‌ی‌ نور و هویزه‌، از جنوب‌ به‌ شط‌ العرب‌ و خرمشهر، ازشرق به‌ رود کارون‌ و از غرب‌ به‌ هورالعظیم‌ و دژ مرزی‌ عراق، محدودمی‌گردد. عوارض‌ مهم‌ و نقاط‌ حساس‌ و استراتژیک‌ منطقه‌ عبارت‌اند از: بندر خرمشهر، اروند رود، جُفیر، کرخه‌ی‌ نور، جادّه‌ی‌ آسفالته‌ی‌اهواز ـ خرمشهر، رودخانه‌ی‌ کارون‌.

مهم‌ترین‌ نقطه‌ی‌ این‌ منطقه‌ی‌ عملیاتی‌، خرمشهر است‌ که‌ یکی‌ ازشهرهای‌ زیبای‌ جنوب‌ بوده‌ و جزء بزرگ‌ترین‌ بنادر خاورمیانه‌ و خلیج‌فارس‌ به‌ حساب‌ می‌آید. این‌ بندر می‌تواند کشتی‌های‌ بزرگ‌ِ اقیانوس‌پیما را پذیرا شود و با داشتن‌ سیزده‌ اسکله‌ (قبل‌ از جنگ‌) نقش‌ویژه‌ای‌ را در بازرگانی‌ِ منطقه‌ ایفا می‌کرد. این‌ شهر به‌ دلیل‌ داشتن‌موقعیت‌ سوق الجیشی‌، فوق العاده‌ مورد توجه‌ استعمارگران‌ بوده‌ و تاکنون‌ چند بار به‌ اشغال‌ قوای‌ خارجی‌ در آمده‌ است‌. رزمندگان‌ اسلام‌برای‌ آزاد سازی‌ این‌ شهر مهم‌، عملیات‌ بیت‌ المقدس‌ را که‌ بزرگ‌ترین‌عملیات‌ درون‌ مرزی‌ است‌ در سه‌ مرحله‌ انجام‌ دادند. این‌ عملیات‌، اوج‌ ذلت‌ دشمن‌ و روحیه‌ی‌ تجاوز گرانه‌ او را به‌نمایش‌ گذاشت‌ و در عین‌ حال‌، سر فصل‌ جدیدی‌ از شیوه‌های‌ خاص‌جنگ‌ مردمی‌ و تاکتیک‌های‌ منحصر به‌ فرد آن‌ را در دفاع‌ مقدس‌ گشود.تحلیل‌ گران‌ نظامی‌ سیاسی‌ غرب‌، نتیجه‌ فتح‌ خرمشهر را ایجاد عدم‌ثبات‌ در کشورهای‌ میانه‌رو خلیج‌ فارس‌ بر شمردند. جنگ‌ روانی‌دشمن‌ با هدایت‌ مستقیم‌ غرب‌، علیه‌ ایران‌ آغاز شد که‌ هدف‌ از آن‌،متوقف‌ کردن‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بود.

/ 0 نظر / 18 بازدید