وظايف عمومي و مشترك راويان فتح

وظايف عمومي و مشترك راويان فتح

الف- از نظر سابقه حضور در جبهه به دو دسته كلي با سابقه جبهه و بدون سابقه جبهه (سن آنها اقتضا نمي‌كرده و يا مثل خواهران شرايط آنها اقتضا نمي‌كرده است كه به جبهه بروند) تقسيم مي‌شود.

ب -از نظر مكان بكارگيري به دو دسته كلي راويان ثابت (در محل نمايشگاه‌ها و يا نقاط زيارتگاهي مناطق جنگي روايت مي‌كنند) و راويان سيار (به همراه كاروان‌ها و در مسير بازديد از مناطق جنگي روايت مي‌كنند) تقسيم مي‌شوند.

ج- از نظر توانايي، مهارت و تجربه راوي‌ گري به چهار دسته ويژه، سطح يك، سطح دو، سطح سه، تقسيم مي‌شوند. در اين آيين‌ نامه منظور از دسته بندي‌ راويان فتح، دسته راويان فتح از نظر توانايي، مهارت و تجربة راوي گري مي‌باشد.

وظايف عمومي و مشترك راويان فتح در كليه سطوح عبارت است از

الف- بيان رويدادها و وقايع دوران دفاع مقدس براي مخاطبين.

ب- تحليل و تشريح علل وقايع و تحولات دوران دفاع مقدس براي مخاطبين.

ج- انعكاس دستاوردها و پيامدهاي عملياتهاي عمده جنگ براي مخاطبين.

د- ارتقاء روحيه و معرفت حماسي و معنوي زايرين مناطق جنگي با بيان خاطرات جنگ.

ه- انتقال تجارب، درس‌ها، عبرت‌ها و ارزش‌هاي دفاع مقدس به مخاطبين.

و- پاسخگويي به سؤالات، استفهامات و شبهات مخاطبين در زمينة دفاع مقدس.

ز- تلاش در جهت رشد توانايي‌ها و افزايش دانش و مهارت خويش در زمينه روايت جنگ.

ح- حسن رفتار و معاشرت صحيح با زائرين و الگو بودن براي آنان از نظر خصوصيات اخلاقي رزمندگان اسلام. 

تبصره:

/ 0 نظر / 18 بازدید