میعاد گاه عاشقان استان کرمانشاه . قصر شيرين خسروي

میعاد گاه عاشقان استان کرمانشاه . قصر شيرين خسروي

ستاد معراج‌ شهدا:

بنيادحفظ‌ آثار و ارزش‌هاي‌ دفاع‌مقدس‌ با استفاده‌ از روش‌هاي‌ گوناگون‌ مهندسي‌، نسبت‌ به‌ حفظ‌ اين‌مكان‌ همت‌ نموده‌ است‌.

شهر مرزي‌ خسروي‌: (بيست‌ كيلومتري‌ قصرشيرين‌ به‌ طرف‌ مرزخسروي‌)؛ اين‌ شهر كه‌ در ابتداي‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ اشغال‌ متجاوزان‌درآمد و تخريب‌ شد، بعد از جنگ‌ محل‌ استقبال‌ از اولين‌ گروه‌ آزادگان‌به‌ ميهن‌ اسلامي‌ ايران‌ و تبادل‌ اسراي‌ عراقي‌ بوده‌ است‌.

(قصرشيرين‌، جنب‌ پمپ‌ بنزين‌)؛ در طي‌ هشت‌سال‌ دفاع‌ مقدس‌، رزمندگاني‌ كه‌ در اين‌ منطقه‌ به‌ شهادت‌ مي‌رسيدند،به‌ اين‌ مكان‌ انتقال‌ يافته‌، به‌ شهرهاي‌ خود منتقل‌ مي‌شدند.

يادمان‌ مقاومت‌: (قصرشيرين‌، پارك‌ بسيج‌)؛ اين‌ يادمان‌، به‌ ياددلاورمردي‌هاي‌ مردم‌ شهر قصرشيرين‌ طراحي‌ و نصب‌ گرديده‌ است‌.

مسجد جامع‌ قصرشيرين‌: (قصرشيرين‌، مركز شهر)؛ محل‌ استقرار واستراحت‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در طول‌ جنگ‌ تحميلي‌؛ هم‌چنين‌ آزادگان‌سرافراز كشورمان‌، نخست‌ در اين‌ مكان‌ مورد استقبال‌ قرار مي‌گرفتند.

بيمارستان‌ تخريب‌ شده‌ي‌ قصرشيرين‌: (قصرشيرين‌، مدخل‌ خروجي‌قصرشيرين‌ به‌ طرف‌ خسروي‌)؛ احداث‌ اين‌ بيمارستان‌ در سال‌ 1359به‌ اتمام‌ رسيد كه‌ با آغاز جنگ‌ به‌ تصرف‌ نيروهاي‌ دشمن‌ درآمد.نيروهاي‌ عراقي‌، به‌ هنگام‌ عقب‌نشيني‌ از منطقه‌، با مواد منفجره‌ي‌قوي‌ بيمارستان‌ را منهدم‌ كردند.

/ 0 نظر / 14 بازدید