نيازمندي‌ها و سر فصل راويان فتح

نيازمندي‌ها و سر فصل دروس دروه‌هاي آموزشي راويان فتح در همه سطوح به طور كلي عبارت است از

الف: روند هشت سال دفاع مقدس شامل ريشه‌ها و زمينه‌هاي آغاز جنگ، هجوم سراسري دشمن مقاومت‌هاي مردمي بازيابي ثبات در جبهه‌ها، آزاد سازي مناطق اشغالي، تنبيه و تعقيب متجاوز، پايان جنگ، پيامدها و دستاوردهاي سياسي ـ نظامي جنگ. ب: استراتژي در جنگ شامل استراتژي عراق در جنگ، استراتژي ايران در جنگ، استراتژي ابرقدرت‌ها در جنگ، استراتژي كشورهاي منطقه در جنگ، استراتژي‌ سازمانهاي بين‌المللي در جنگ.

ج: جغرافياي جنگ شامل كلياتي از جغرافيايي نظامي مرزهاي ايران و عراق، جغرافياي تاريخي نقاط زيارتگاهي كه مورد بازديد زايرين قرار مي‌گيرد، ويژگي‌هاي آن نقطه از نظر جغرافياي نظامي، فعاليت‌هاي عراق در هجوم سراسري و ديگر مراحل جنگ در آن منطقه، عمليات‌هاي رزمندگان اسلام در آن نقطه، حوادث مهم و ويژه جنگ در آن نقطه، خاطرات ويژه از رزمندگان اسلام و فرماندهان شهيد در آن نقطه. د: تشريح عمليات‌هاي عمده رزمندگان اسلام شامل، شرايط زماني قبل و حين عمليات، وضعيت منطقه عمليات، وضعيت دشمن، وضعيت خودي، تاكتيك‌هاي به كار گرفته شده در عمليات توسط خودي و دشمن، مراحل عمليات، دستاوردها و پيامدهاي عمليات براي خودي و دشمن. ه: آشنايي با رسته‌ها و اقشار و صنوف در جنگ شامل عمليات‌هاي هوايي، عمليات‌هاي دريايي، عمليات‌هاي نامنظم، ساير رسته‌ها، اقشار و صنوف و پشتيباني مردمي.

و: آموزش‌هاي عمومي نظامي شامل كلياتي از اصول و قواعد اساسي رزم، سلاح‌ شناسي عمومي و كلي، نقشه خواني ابتدايي، آشنايي كلي با رسته‌هاي نظامي.

ز: فرهنگ جبهه و جنگ شامل آشنايي كلي با مباني ديني دفاع مقدس در آيات، روايات و تاريخ صدر اسلام، خاطرات جبهه و جنگ، شناخت الگوها و. اسوه‌هاي دفاع مقدس، شاخص‌ها و ويژگي‌هاي فرهنگ جبهه و جنگ، عبرت‌هاي جنگ، دستاوردها و پيامدهاي فرهنگي و معنوي جنگ.

ح: آموزش‌هاي معرفت شناسي با رويكرد به جنگ شامل دشمن شناسي، جريان شناسي، دين شناسي شناخت انقلاب اسلامي و رهبري حضرت امام خميني (ره).

ط: فنون راوي گري شامل فنون تبليغات، فن و بيان سخنوري، مخاطب شناسي، وظايف راويان فتح، اخلاق و آداب راوي گري. ضروري است مباحثي از قبيل نقش زنان در جنگ اعم از مقاومت در جنگ و پشتيباني از رزمندگان اسلام، آشنايي با شهدا، جانبازان و اسراي زن در جنگ، نقش مادر شهدا و رزمندگان در تربيت فرزند خويش و تأثير زن در عروج مرد به مقام شهادت و ويژگي‌هاي خاص مخاطبين زن براي خواهران راوي آموزش داده شود.

تبصره ـ:

/ 0 نظر / 13 بازدید