درباره اردوهاي به سوي نور

 درباره اردوهاي به سوي نور

مقدمه

(هشت سال دفاع مقدس) تاريخي است غرور آفرين و جاويدان براي ملت انقلابي ايران، تاريخي كه لحظه لحظه آن را عاشقانه سوختند، عارفانه پرداختند، سرشار از حماسه كردند و با خون بر لوح زمان نگاشتند.اين تاريخ با شكوه و آموزنده را نبايد تنها در لابلاي صفحات كتب جستجو كرد و يا فقط از زبان‌ها شنيد و يا در تصويرها ديد، بلكه بايد آن را از نزديك با تمام وجود درك و دوباره با آن زندگي كرد.

در اين راستا معاونت پرورشي نيروي مقاومت بسيج همه ساله اردوهاي بازديد از مناطق عملياتي غرب و جنوب كشور را برگزار مي‌نمايد تا به اين وسيله زمان ارزشي ديروز را به امروز پيوند دهد و تاريخ حماسه و خون شهامت و شهادت را به نحو شايسته‌اي به نسل نوجوان بنماياند.

اهداف

بازسازي كامل لحظه‌ها و صحنه‌هاي دفاع مقدس به منظور حفظ، تحكيم، تعميق، انتقال، توسعه و تداوم فرهنگ و ايثار و مقاومت و آثار وقايع حماسي و حماسه سازان دوران دفاع مقدس.

ضرورت راهيان نور

1- آشنايي نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس.

2- معرفي الگو ها و اسطوره هاي ارزشي دفاع مقدس براي نسل حاضر.

3- تحكيم پيوند ارزشي و فرهنگي نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل جوان امروز(گفتگوي نسلها).

4-معرفي و حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس.

5- تبيين عزت، عظمت و اقتدار ملت ايران در برابر استكبار جهاني.

6- ثبت، ضبط و انتقال ارزشهاي آفريده شده در دوران پرشكوه دفاع مقدس براي تمامي نسلها.

سوابق

پس از پايان جنگ بسيجيان، رزمندگان و خانواده معظم شهدا و ديگر اقشار جامعه در ايام مختلف سال به خصوص در سالروز عمليات‌هاي فتح آفرين براي تجديد خاطرات و بيعت مناطق عملياتي غرب و جنوب عزيمت مي‌كردند.

پيشنهاد طرح راهيان سرزمين نور در سال 1377 توسط معاونت پرورشي نيروي مقاومت بسيج تهيه شد.

در نوروز سال 1378 مقام معظم رهبري با اقدام نمادين و پر معنا با حضور در محراب رزمندگان و شهيدان شلمچه نقطه عطفي را در راستاي استراتژي فرهنگي نظام مبني بر توجه به نظام ارزشي، حماسي ايثارگران ويژه ارزش‌هاي متوالي و انسا‌ن ساز دوران دفاع مقدس ايجاد نمودند.

ستاد راهيان نور با مسئوليت سياست‌گذاري ـ برنامه‌ريزي، هماهنگي، حمايت و

پشتيباني از اردوهاي راهيان نور در ستاد مشترك سپاه و نيروي مقاومت بسيج راه‌اندازي و فعاليت خود را آغاز كرد.

سازمان

ستاد مركزي راهيان نور با مسؤوليت فرماندهي نيرو و عضويت معاونتهاي موضوعي و اقشاري، با دبيري معاونت فرهنگي پرورشي.

قرارگاه مركزي راهيان نور بامسؤوليت معاونت فرهنگي پرورشي نيرو.

قرارگاه راهيان نور استانهاي مرزي (خوزستان، ايلام، كرمانشاه) بامسؤوليت فرماندهي منطقه مقاومت بسيج استان كه هر قرارگاه چند محور عملياتي را تحت پوشش قرار مي دهد.

قرارگاه راهيان نور مناطق بامسؤوليت فرماندهي منطقه مقاومت بسيج استان.

مقرهاي اسكان بين راهي (تهران، اراك، خرم آباد، شيراز) با مسؤوليت فرماندهي منطقه مقاومت بسيج استان.

مخاطبين

1- بسيجيان يگانهاي رزم.

2- بسيجيان رده هاي مقاومت.

3-بسيجيان و رده هاي قشري، صنفي به ترتيب اولويت دانش آموزان، دانشجويان، كارمندان و كارگران.

4- دانش آموزان مشمول طرح آموزشهاي دفاعي.

5- ساير نوجوانان و جوانان ميهن اسلامي.

6- ساير اقشار.

زمان برگزاري اردوها

1-  ايام و مناسبتهاي خاص براي دانش آموزان و دانشجويان.

2- هفته دفاع مقدس.

3- هفته بسيج.

4- دهه فجر.

5- ايام فتح خرمشهر.

6- تعطيلات عيد نوروز.

7- تعطيلات بين ترم دانشجويان.

/ 0 نظر / 16 بازدید