عملیات بدر

عملیات بدر

رمز عملیات:

 

 

هدف عملیات:

 

منطقة عملیاتی:

 

تاریخ شروع:

یا فاطمه الزهراء (س) انهدام وسیع نیروهای دشمن، تصرف و تأمین تمامی هورالهویزه و کنترل جادة العماره ـ بصره شرق رودخانة دجله (حد فاصل بین قلعة صالح تا القرنه) ساعت 00/23 ـ 19/12/63 

وسعت منطقة عملیاتی:

بیش از 800 کیلومتر مربع 

نتایج عملیات: : 

بخش وسیعی از مناطق مهم و نفت خیز هورالهویزه 

چندین روستای منطقه 

ده ها پاسگاه دشمن در هورالهویزه 

جادة الحچرده (معروف به خندق) : 6 فروند هواپیما 

تجهیزات منهدم شدة دشمن

 

4 فروند هلیکوپتر 

250 دستگاه تانک و نفربر 60 قبضه خمپاره انداز 

 

200 دستگاه انواع خودرو نظامی 

40 قبضه انواع توپ :

یگان های منهدم شدة دشمن

تیپ های 429، 93، 94، 95. 66 نیروی مخصوص، تیپ های 10 زرهی، 5 مکانیزه و 34 زرهی از لشکر 1، تیپ 51 از لشکر 1، تیپ 27 مکانیزه، لشکرهای 30 و 6 زرهی، تیپ های 24 و 5 از لشکر 4، تیپ های 1 و 4 از گارد ریاست جمهوری و 5 گردان کماندویی بیش از 15000 نفر :3200 نفر :

تعداد کشته و زخمی های دشمن:

 

تعداد اسراء

غنائم

مقدار زیادی انواع سلاح و مهمات و تجهیزات سنگین و نیمه سنگین 

کلیدواژه:عملیاتها.استان خوزستان.عملیات بدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق آزاد شده

/ 0 نظر / 14 بازدید