میعاد گاه عاشقان استان خوزستان انديمشک شوش اهواز

میعاد گاه عاشقان استان خوزستان

ب:انديمشک شوش اهواز

كه‌ در ديد و تير مستقيم‌متجاوزين‌ عراق قرار داشت‌ و به‌ غير از خودروهاي‌ نظامي‌، ترددديگري‌ در اين‌ جاده‌ تا عمليات‌ فتح‌المبين‌ صورت‌ نمي‌گرفت‌. اين‌جاده‌ در عمليات‌ فتح‌المبين‌ از ديد و تير دشمن‌ آزاد شد.

شوش‌ دانيال‌: از شهرهاي‌ مرزي‌ استان‌ خوزستان‌ است‌ كه‌ درساحل‌ شرقي‌ رود كرخه‌ قرار دارد. اين‌ منطقه‌ به‌ علت‌ وجود آستان‌مقدس‌ حضرت‌ دانيال‌، يكي‌ از محل‌هاي‌ زيارتي‌ و برگزاري‌ دعاهاي‌كميل‌ و ندبه‌، راز و نياز رزمندگان‌ اسلام‌ در طول‌ جنگ‌ بود. دانيال‌ نبي‌يكي‌ از پيامبران‌ الهي‌ است‌ كه‌ حضرت‌ علي‌(ع) درباره‌ي‌ زيارت‌ ايشان‌فرموده‌اند: «مَن‌ْ زار اَخي‌ دانيال‌ كَمَن‌ زارني‌»؛ هركس‌ قبر برادرم‌ دانيال‌ رازيارت‌ كند مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ مرا زيارت‌ كرده‌ است‌.

با توجه‌ به‌ استقرار ارتش‌ عراق در پنج‌ كيلومتري‌ غرب‌ شوش‌ ووجود خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌، شهر شوش‌ خالي‌ از سكنه‌ بوده‌ و پيوسته‌مورد حملات‌ هوايي‌ و توپ‌خانه‌اي‌ قرار داشت‌. رزمندگان‌ اسلام‌ ازمنازل‌ اين‌ شهر به‌ عنوان‌ عقبه‌ي‌ جبهه‌ استفاده‌ مي‌كردند. شوش‌ به‌ دليل‌بمباران‌ و زير آتش‌ قرار گرفتن‌ در طول‌ هجده‌ ماه‌ خسارات‌ فراواني‌ديده‌ است‌ و بيش‌تر منازل‌ و اماكن‌ اين‌ شهر و از جمله‌ مقبره‌ي‌ دانيال‌نبي‌(ع) تخريب‌ شده‌ است‌. اين‌ شهر، با عمليات‌ فتح‌المبين‌ از ديد وتير مستقيم‌ متجاوزان‌ خارج‌ گرديد.

قرارگاه‌ مشترك‌ سپاه‌ و ارتش‌: به‌ نام‌ خاتم‌ الانبيا در عمليات‌فتح‌المبين‌ واقع‌ در ده‌ كيلومتري‌ شرق شوش‌.

جاده‌ي‌ رقابيه‌: واقع‌ در نزديكي‌ عبدالخان‌ محل‌ تردد رزمندگان‌اسلام‌ به‌ سمت‌ منطقه‌ي‌ عملياتي‌ فتح‌المبين‌ (جنوب‌) و والفجرمقدماتي‌ تا ارتفاعات‌ رقابيه‌، ميشداغ‌ و جنگل‌ امغر. در حال‌ حاضراين‌ جاده‌ آسفالت‌ بوده‌، به‌ سمت‌ بستان‌ ادامه‌ دارد.

كانال‌ سلمان‌: در نزديكي‌ مقر پليس‌ راه‌ اهواز واقع‌ است‌ و كليه‌ي‌خودروها براي‌ رسيدن‌ به‌ اهواز از روي‌ اين‌ كانال‌ عبور مي‌كنند. اين‌كانال‌ در ماه‌هاي‌ اول‌ جنگ‌ تحميلي‌ براي‌ حفاظت‌ از شهر اهوازاحداث‌ گرديد و براي‌ انجام‌ آموزش‌هاي‌ نظامي‌ و رزم‌ شبانه‌ نيز مورداستفاده‌ي‌ رزمندگان‌ اسلام‌ قرار مي‌گرفت‌.

شهر اهواز: مركز تردد رزمندگان‌ اسلام‌ در كربلاي‌ خوزستان‌ و محل‌استقرار قرارگاه‌هاي‌ مختلف‌. شهر اهواز از روزهاي‌ اول‌ جنگ‌ تحميلي‌زير آتش‌ مستقيم‌ توپ‌خانه‌هاي‌ ارتش‌ عراق قرار گرفت‌ و خسارات‌جاني‌ و مالي‌ فراواني‌ بر اين‌ شهر وارد آمد. ارتش‌ عراق كه‌ براي‌ اشغال‌سه‌ روزه‌ي‌ خوزستان‌، هدف‌ اصلي‌ خود را تصرف‌ اهواز قرار داده‌ بود،از دو محور براي‌ اشغال‌ و تصرف‌ اهواز پيشروي‌ كرد: الف‌. محورطلاييه‌، جفير، اهواز كه‌ تا بيست‌ كيلومتري‌ اهواز پيش‌روي‌ نمود؛ ب‌.محوز چزابه‌، بستان‌، سوسنگرد، حميديه‌، اهواز كه‌ تا حميديه‌پيش‌روي‌ نمود.

احساس‌ نگراني‌ شديد از سقوط‌ اهواز و سخن‌ تكان‌ دهنده‌ي‌ امام‌كه‌ «مگر جوانان‌ اهواز مرده‌اند؟!» موجب‌ شبيخون‌ پاسداران‌ اهواز به‌قواي‌ دشمن‌ و انهدام‌ آن‌ها شد. سپس‌ با همكاري‌ نيروهاي‌ ارتش‌،سوسنگرد و بستان‌ آزاد گرديد. مهم‌ترين‌ عملياتي‌ كه‌ در منطقه‌ي‌ اهوازبه‌ اجرا در آمد، عمليات‌ بيت‌المقدس‌ بود كه‌ در دهم‌ ارديبهشت‌ 1361آغاز شد كه‌ با اجراي‌ آن‌، دشمن‌ تا مرز عقب‌ رانده‌ شد و اهواز ازمحاصره‌ي‌ دشمن‌ در جنوب‌ غرب‌ آزاد شد. در روزهاي‌ پاياني‌ جنگ‌نيز نبرد بزرگي‌ در اين‌ منطقه‌ درگرفت‌ و در حالي‌ كه‌ دشمن‌ با انبوهي‌ ازلشگرهاي‌ خود به‌ منطقه‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر هجوم‌ كرد و اين‌ منطقه‌ رادر معرض‌ سقوط‌ قرار داد، پيام‌ هشداردهنده‌ي‌ امام‌، همت‌ سپاه‌ ونيروهاي‌ مردمي‌ را برانگيخت‌ و دشمن‌ تا مرز تعقيب‌ شد.

رزمندگان‌ اسلام‌ و نيروهاي‌ مردمي‌ از سراسر كشور براي‌ شركت‌ درعمليات‌هاي‌ مختلف‌ و دفاع‌ از ميهن‌ اسلامي‌ به‌ شهر اهواز عزيمت‌مي‌نمودند و از اين‌ شهر عازم‌ خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌ مي‌شدند. بيمارستان‌شهيد بقايي‌ واقع‌ در انتهاي‌ منطقه‌ي‌ گلستان‌ و معراج‌ شهدا واقع‌ درمنطقه‌ي‌ نورد ساختمان‌ سپنتا دو نقطه‌ي‌ مهم‌ و فراموش‌ ناشدني‌ درطول‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ است‌.

جاده‌ي‌ انديمشك‌ به‌ سه‌ راهي‌ هفت‌ تپه‌:

/ 1 نظر / 18 بازدید
احسان جدی

سلام لطفا وبلاگ مرا هم در مسابقه شرکت دهيد هرکاری کردم ثبت نشد. يا علی