میعاد گاه عاشقان استان خوزستان اهواز سوسنگرد هویزه

میعاد گاه عاشقان استان خوزستان 

 ج:اهواز سوسنگرد هویزه

تپه‌هاي‌ فولي‌ آباد:

کلید واژه:میعاد گاه عاشقان . استان خوزستان . اهواز . سوسنگرد . هویزه . اردوهای راهیان نور . جشنواره . وبلاگ نویسی . وبلاگ . نیروی مقاومت بسیج . معاونت فرهنگی .

اين‌ تپه‌ها در سمت‌ راست‌ ابتداي‌ جاده‌ي‌ اهواز ـسوسنگرد و در نزديكي‌ پادگان‌ شهيد غلامي‌ قرار دارد. روز هفتم‌مهرماه‌ 1359 ارتش‌ متجاوز عراق، خود را به‌ حميديه‌ رسانيده‌ بود واحتمال‌ خطر ورود عراق به‌ اهواز و سقوط‌ مركز استان‌ خوزستان‌پيش‌بيني‌ مي‌شد؛ بنابراين‌ رزمندگان‌ اسلام‌ براي‌ دفاع‌ از اهواز وجلوگيري‌ از پيش‌روي‌ ارتش‌ عراق در بالاي‌ اين‌ تپه‌ها مستقر شدند وبا ايجاد انواع‌ موانع‌ به‌ ويژه‌ ميله‌هاي‌ آهني‌ به‌ صورت‌ ضربدري‌ شكل‌در جاده‌ و اطراف‌ تپه‌ها، خود را آماده‌ي‌ دفاع‌ جانانه‌ كردند؛ اما ارتش‌عراق هرگز نتوانست‌ به‌ اين‌ منطقه‌ برسد.

پادگان‌ شهيد غلامي‌: مقر تيپ‌ 15 امام‌ حسن‌ مجتبي‌(ع) در پايين‌ارتفاعات‌ فولي‌آباد؛ مقر رزمندگان‌ اسلام‌ در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌.

تپه‌ي‌ عرفان‌: در يكي‌ از موقعيت‌هاي‌ تيپ‌ 15 امام‌ حسن‌مجتبي‌(ع)، روبه‌ روي‌ حسينيه‌ي‌ تيپ‌، تپه‌ي‌ بزرگي‌ بود، معروف‌ به‌تپه‌ي‌ عرفان‌ كه‌ بچه‌ها معمولاً بعد از ظهر، حدود يك‌ ساعت‌ قبل‌ ازداخل‌ شدن‌ وقت‌ نماز مغرب‌ وضو مي‌ساختند و به‌ بالاي‌ آن‌ مي‌رفتندو مشغول‌ خواندن‌ قرآن‌ و تأمل‌ در آيات‌ الهي‌ مي‌ شدند. بسياري‌ ازافراد براي‌ اين‌ كه‌ به‌ اصطلاح‌ لو نروند، براي‌ خواندن‌ نماز شب‌ به‌پشت‌ همين‌ تپه‌ كه‌ ماسه‌زار بود مي‌رفتند.

مي‌گويند در گردان‌ امام‌ حسين‌(ع) اين‌ تيپ‌، نماز شب‌ براي‌ همه‌مثل‌ نماز يوميه‌ بود به‌ گونه‌اي‌ ‌ كه‌ اگر كسي‌ نماز شبش‌ فوت‌مي‌شد، روز به‌ عنوان‌ تنبيه‌ و تنبه‌ خود صبحانه‌ و ناهار و شام‌نمي‌خورد.

دشت‌ آزادگان‌: منطقه‌ي‌ نسبتاً وسيعي‌ است‌ در جاده‌ي‌ اهواز ـخرمشهر، به‌ سوي‌ سوسنگرد كه‌ نيروهاي‌ شهيد والامقام‌، دكتر چمران‌در اوايل‌ جنگ‌ تحميلي‌ با عنوان‌ جنگ‌هاي‌ نامنظم‌ در آن‌ فعاليت‌داشتند. نام‌ سابق‌ آن‌ دشت‌ ميشان‌ بود. بچه‌ها در آن‌ منطقه‌ رشادت‌هاي‌بسياري‌ از خود نشان‌ دادند تا از لوث‌ وجود بعثيان‌ آزاد شود و شد وپس‌ از آن‌، دشت‌ آزادگان‌ نام‌ گرفت‌.

حد نهايي‌ تجاوز عراق و منطقه‌ي‌ عملياتي‌ غيور اصلي‌: در كيلومتر بيست‌ وهفت‌ سوسنگرد به‌ حميديه‌ و واقع‌ در روستاي‌ شبيشه‌. دشمن‌ با عبوراز محور چزابه‌ ـ بستان‌ و سوسنگرد در هفتم‌ مهر ماه‌ 1359 خود را به‌روستاي‌ كوت‌ سيدنعيم‌ در دو كيلومتري‌ حميديه‌ رسانيد. با نزديك‌شدن‌ نيروهاي‌ نظامي‌ عراق به‌ حميديه‌، يك‌ گروه‌ از رزمندگان‌ جان‌بركف‌ سپاه‌ به‌ فرماندهي‌ شهيد غيور اصلي‌، از پايگاه‌ منتظران‌ شهادت‌اهواز براي‌ جلوگيري‌ از پيش‌روي‌ يگان‌هاي‌ زرهي‌ و پياده‌ي‌ عراق به‌اين‌ منطقه‌ اعزام‌ شدند و در شب‌ هشتم‌ مهر ماه‌ 1359 با پشتيباني‌آتش‌ توپ‌خانه‌ي‌ ارتش‌، حمله‌ي‌ غافل‌گيرانه‌اي‌ به‌ يگان‌هاي‌ زرهي‌ وپياده‌ي‌ عراق آغاز نمودند؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ ارتش‌ مجهز عراق با دادن‌تلفات‌ سنگين‌ و به‌ جا گذاشتن‌ تعدادي‌ از تانك‌هاي‌ خود تا غرب‌سوسنگرد عقب‌نشيني‌ كرد و اين‌ اولين‌ عمليات‌ رزمندگان‌ اسلام‌ درمنطقه‌ي‌ دشت‌ آزادگان‌ بود كه‌ دشمن‌ را از حركت‌ به‌ سمت‌ اهوازمتوقف‌ كرد. در اين‌ منطقه‌ هم‌اكنون‌ يكي‌ از تانك‌هاي‌ به‌ جا مانده‌ ازعراق، در كنار جاده‌ مشاهده‌ مي‌شود و يك‌ يادمان‌ در ضلع‌ شمالي‌جاده‌ توسط‌ بنياد حفظ‌ آثار و ارزش‌هاي‌ دفاع‌ مقدس‌ احداث‌ گرديده‌كه‌ تاريخ‌ تجاوز عراق و حماسه‌ي‌ دفاع‌ مقدس‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در آن‌به‌ نمايش‌ در آمده‌ است‌.

كانال‌ پمپاژ دغاغله‌: در حوالي‌ سوسنگرد كه‌ توسط‌ شهيد چمران‌ وديگر رزمندگان‌ اسلام‌ براي‌ جلوگيري‌ از پيش‌روي‌ دشمن‌ طراحي‌ شده‌بود.

شهر مقاوم‌ سوسنگرد: از شهرهاي‌ خوزستان‌ است‌ كه‌ در شصت‌كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌ اهواز و در مسير جاده‌ي‌ اصلي‌ اهواز به‌ بستان‌در تنگه‌ي‌ چزابه‌ واقع‌ است‌. ارتش‌ متجاوز عراق در روزهاي‌ اول‌جنگ‌، سوسنگرد را به‌ اشغال‌ خود درآورد و با عبور از آن‌ تا دوكيلومتري‌ حميديه‌ پيش‌روي‌ نمود. رزمندگان‌ جان‌ بر كف‌ ميهن‌اسلامي‌ عمليات‌هاي‌ مختلفي‌ براي‌ آزادسازي‌ سوسنگرد انجام‌ دادند وپس‌ از چندين‌ نبرد توانستند شهر سوسنگرد را از لوث‌ متجاوزين‌ پاك‌سازي‌ نمايند.

در يكي‌ از درگيري‌هاي‌ داخل‌ شهر سوسنگرد كه‌ ارتش‌ متجاوزعراق در قسمت‌ جنوبي‌ اين‌ شهر و رزمندگان‌ اسلام‌ در قسمت‌ شمالي‌شهر مستقر بودند، يكي‌ از تانك‌هاي‌ عراق از مسير جنوب‌ به‌ شمال‌خيابان‌ در حال‌ پيش‌روي‌ به‌ سمت‌ مواضع‌ رزمندگان‌ بود كه‌ توسط‌چندتن‌ از برادران‌ سپاهي‌ و بسيجي‌ مورد حمله‌ قرار گرفت‌ و از حركت‌بازايستاد. اين‌ تانك‌ به‌ عنوان‌ تجاوز ارتش‌ عراق و دفاع‌ مردانه‌ي‌رزمندگان‌ ميهن‌ اسلامي‌ در اين‌ خيابان‌ باقي‌ مانده‌ و سند جنايت‌متجاوزان‌ است‌.

شهر سوسنگرد به‌ دليل‌ دوبار اشغال‌ و آتش‌ توپ‌خانه‌ و بمباران‌هوايي‌ توسط‌ ارتش‌ متجاوز عراق، خسارات‌ سنگيني‌ ديده‌ است‌ وعشاير غيور عرب‌ زبان‌ و مسلمان‌ اين‌ منطقه‌ در طول‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌مقدس‌ صدها شهيد و مجروح‌ تقديم‌ اسلام‌ كرده‌اند.

اين‌ شهر دراراي‌ نقاط‌ ديدني‌ بسيار است‌:

ـ تانك‌ منهدم‌ شده‌ي‌ عراق توسط‌ دو نفر از برادران‌ پاسدار واقع‌ درخيابان‌ طالقاني‌ جنوبي‌؛

ـ مقر گردان‌ شهيد علم‌ الهدي‌ كه‌ عمليات‌ نصر هويزه‌ از اين‌ محل‌هدايت‌ گرديد؛

ـ مسجد جامع‌ سوسنگرد محل‌ تجمع‌ و اعزام‌ رزمندگان‌ اسلام‌ وامداد مجروحين‌؛

ـ بانك‌ ملي‌ سوسنگرد در نزديكي‌ پل‌ اصلي‌ سوسنگرد، مقرفرماندهي‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در درگيرهاي‌ شهري‌ با متجاوزين‌ عراقي‌؛

ـ يادبود مقاومت‌ زنان‌ قهرمان‌ سوسنگرد در جوار يك‌ خانه‌ي‌مسكوني‌ كه‌ تعدادي‌ از متجاوزين‌ عراقي‌ توسط‌ زنان‌ قهرمان‌ اين‌ شهركشته‌ شدند؛

ـ محل‌ نصب‌ پل‌ فنيخي‌ بر روي‌ رودخانه‌ سوسنگرد و صالح‌حسن‌ كه‌ توسط‌ شهيد چمران‌ طراحي‌ و اجرا گرديد؛

ـ بيمارستان‌ شهيد چمران‌ سوسنگرد، محل‌ نگه‌داري‌ مجروحين‌منطقه‌ي‌ عملياتي‌ دشت‌ آزادگان‌؛

ـ محل‌ اولين‌ خاكريز و سد خاكي‌ در جريان‌ محاصره‌ي‌ سوسنگرددر غرب‌ اين‌ شهر.

/ 0 نظر / 16 بازدید