میعاد گاه عاشقان استان خوزستان دوکوهه فکه دهلران

میعاد گاه عاشقان استان خوزستان

الف:دوکوهه فکه دهلران

كانال‌ هندلي‌:

سه‌ راهي‌ قهوه‌خانه‌: واقع‌ در منطقه‌ي‌ چنانه‌ به‌ دهلران‌ و ابتداي‌منطقه‌ي‌ عملياتي‌ فتح‌المبين‌ كه‌ تا انتهاي‌ دشت‌ عباس‌ و عين‌خوش‌ادامه‌ دارد. اين‌ مناطق‌ در عمليات‌ فتح‌المبين‌ در تاريخ‌ دوم‌ مهر ماه‌1361 به‌ دست‌ رزمندگان‌ اسلام‌ آزاد گرديد.


سايت‌هاي‌ 4 و 5: اين‌ سايت‌ها متعلق‌ به‌ نيروي‌ هوايي‌ ارتش‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ و در ضلع‌ غربي‌ شوش‌ قرار دارد كه‌ درروزهاي‌ اول‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ اشغال‌ عراق درآمد. با توجه‌ به‌بهره‌برداري‌هاي‌ نظامي‌ ارتش‌ متجاوز عراق از اين‌ سايت‌ها (مقرفرماندهي‌ عراق در منطقه‌ي‌ غرب‌ رود كرخه‌) رزمندگان‌ اسلام‌ براي‌آزادسازي‌ اين‌ منطقه‌ در عمليات‌ فتح‌المبين‌ با مقاومت‌ سرسختانه‌مواجه‌ شدند؛ امّا پس‌ از يك‌ نبرد سنگين‌، موفق‌ به‌ آزاد سازي‌سايت‌هاي‌ مذكور شدند و اين‌ آزادسازي‌ باعث‌ تضعيف‌ شديدروحيه‌ي‌ ارتش‌ متجاوز عراق شد. دشمن‌ كه‌ موقعيت‌ خود را بسيارمستحكم‌ مي‌ديد، مغرورانه‌ ادعا كرده‌ بود: در صورت‌ تسخير سايت‌توسط‌ ايرانيان‌، كليد بصره‌ به‌ آن‌ها داده‌ خواهد شد. در اين‌ حال‌ لشگرتوانمند 27 حضرت‌ رسول‌(ص)كه‌ در آن‌ زمان‌ تيپ‌ بود و به‌فرماندهي‌ حاج‌ احمد متوسليان‌ اداره‌ مي‌شد، پس‌ از آزادسازي‌ دشت‌عباس‌ به‌ سايت‌ هجوم‌ آورد و آن‌ را فتح‌ كرد.

دشت‌ عباس‌ و امامزاده‌ عباس‌: دشت‌ نسبتاً وسيعي‌ است‌ كه‌ از غرب‌رود كرخه‌ آغاز شده‌، تا نزديكي‌هاي‌ سه‌ راهي‌ ابوغريب‌ ادامه‌ مي‌يابد وبه‌ لحاظ‌ وجود امامزاده‌ عباس‌ در اين‌ منطقه‌، معروف‌ به‌ دشت‌ عباس‌شده‌ است‌. اين‌ دشت‌ در عمليات‌ فتح‌ المبين‌ كه‌ به‌ قصد تصرف‌ارتفاعات‌ منطقه‌ و آزادسازي‌ بخش‌ وسيعي‌ از جنوب‌ غربي‌ ميهن‌اسلامي‌ انجام‌ شد، چيزي‌ حدود سيصد و شصت‌ و دو تانك‌ و نفربرزرهي‌ سوخته‌ را كه‌ گويي‌ مثل‌ قارچ‌ سر از خاك‌ بيرون‌ آورده‌ بودند به‌خود ديد و دشت‌ تانك‌هاي‌ سوخته‌ لقب‌ يافت‌. سرزميني‌ كه‌ پانزده‌هزار اسير عراقي‌ را در اين‌ عمليات‌ شاهد بود و به‌ عملياتش‌ نسبت‌فتح‌ الفتوح‌ و فتح‌ المبين‌ دادند.

قرارگاه‌ مشترك‌ خاتم‌ الانبيا(ص) :واقع‌ در نزديكي‌ پل‌ چمسري‌ درعمليات‌ محرم‌.ايستگاه‌ صلواتي‌ كرخه‌: واقع‌ در سه‌ راهي‌ قهوه‌خانه‌ و پنج‌كيلومتري‌ضلع‌ غربي‌ كرخه‌. در ضلع‌ شرقي‌ كرخه‌ است‌ كه‌ توسط‌ رزمندگان‌ اسلام‌احداث‌ گرديد.

/ 0 نظر / 13 بازدید