سازماندهي و بكارگيري راويان

عرصه‌هاي بكارگيري روايان فتح عبارت است از:

الف: همراهي كاروان‌هاي اعزامي براي بازديد از مناطق جنگي و راهنمايي و توجيه آنها در مناطق مختلف 

ب: توجيه اعضاي كاروان‌هاي راهيان نور در قبل و حين سفر در زمينه مسائل دفاع مقدس.

ج: تداوم ارتباط با اعضاي كاروان‌هاي راهيان نور بعد از سفر از طريق مكاتبه، تلفن، پست الكترونيكي، ملاقات حضوري، گفتگوهاي صميمانه و غيره.

د: مشاركت با كنگره شهداي استان‌ها و شهرها، نمايشگاه‌هاي دفاع مقدس و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس. ه: شركت در سمينارها و همايش‌هاي دفاع مقدس و مراسم و مجالس سالگرد عمليات‌ها و شهدا به عنوان سخنراني و يا مشاركت در اجرا.

و: شركت در گروه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با دفاع مقدس به عنوان عضو، مشاور يا راهنما.

ز: عضويت در انجمن‌هاي خاص مرتبط با دفاع مقدس در مدارس، دانشگاه‌ها و رده‌هاي مقاومت بسيج.

ح: آموزش جوانان و نوجوانان در زمينه دفاع مقدس در مدارس، دانشگاه‌ها و رده‌هاي مقاومت بسيج و پاسخگويي به سؤالات، شبهات و استفهامات آنها.

ط: مشاركت با رسانه‌هاي گروهي اعم از صدا و سيما و مطبوعات در برنامه‌هاي مربوط به دفاع مقدس.

تبصره 1 – روايان فتحي كه به دليل فارغ التحصيلي، بازنشستگي، استعفا، بازخريدي و يا انتقال از هر يك از سازمان‌هاي سپاه يا ارتش و يا ناجا قطع ارتباط مي‌نمايند در عرصه‌هاي مختلف توسط بسيج سازماندهي و بكارگيري مي‌شوند. به منظور انسجام و بكارگيري روايان فتح در هر شهر كانون‌هايي صنفي در رده‌هاي مقاومت بسيج به همين منظور تشكيل مي‌گردد.

تبصره 2 –

/ 0 نظر / 15 بازدید