عملیات فتح المبین

عملیات فتح المبین

دشمن‌ با تسلط‌ بر ارتفاعات‌ دو شهر دزفول‌ و شوش‌، آن‌ها را درتیررس‌ توپ‌ها و موشک‌های‌ خود داشت‌ که‌ در نتیجه‌ شهر شوش‌،نیمه‌ ویران‌ و تقریباً خالی‌ از سکنه‌ شده‌ بود ولی‌ دزفول‌، آسیب‌ کم‌تری‌دیده‌ و مردمش‌ هم‌

چنان‌ با دادن‌ شهدای‌ زیادی‌، مقاومت‌ می‌کردند.دور نمودن‌ دشمن‌ از این‌ دو شهر و تأمین‌ آن‌ها به‌ لحاظ‌ سیاسی‌ نیزپیروزی‌ مهمی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. ارتفاعات‌ رادار و سایت‌های‌ چهار وپنج‌، از اهمیت‌ بالایی‌ بر خودار بود، گذشته‌ از مسئله‌ی‌ امکان‌ کنترل‌پرواز و نقش‌ آن‌ در دفاع‌ هوایی‌ منطقه‌، دشمن‌ از آن‌ جا قادر بود تا باموشک‌های‌ زمین‌ به‌ زمین‌ دزفول‌ را مورد هدف‌ قرار دهد. برای‌ پی‌بردن‌ به‌ اهمیت‌ سیاسی‌

ـ نظامی‌ اگرایرانی‌ها سایت‌ و رادار را بگیرند، کلید بصره‌ را به‌ آنان‌ خواهم‌ داد.به‌همین‌ دلیل‌، رزمندگان‌ پرتوان‌ سپاه‌ اسلام‌ برای‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ یاوه‌های‌دشمن‌ بعثی‌، در پی‌ تدارک‌ حمله‌ای‌ وسیع‌ برای‌ انهدام‌ و عقب‌ راندن‌آن‌ها بودند.

استخاره‌ی‌ برادر محسن‌ رضایی‌ به‌ قرآن‌ کریم‌، آیه‌ی‌ 18 سوره‌ی‌مبارکه‌ی‌ فتح‌ را در مقابل‌ دیدگان‌ فرماندهان‌ جنگ‌ می‌گذارد و بدین‌ترتیب‌، این‌ عملیات‌، «فتح‌ المبین‌» نام‌ گذاری‌ شد. این‌ عملیات‌ در دوم‌فرودین‌ ماه‌ 1361 در غرب‌ دزفول‌ و شوش‌، با رمز مقدس‌ یا زهرا3آغاز شد و در سه‌ مرحله‌ انجام‌ گرفت‌.

/ 0 نظر / 21 بازدید